TỔNG ĐÀI IP

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tổng đài IP Grandstream UCM6102

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Tổng đài IP Grandstream UCM6102: Tổng đài IP lai Grandstream UCM6102 là...

Tổng đài IP Grandstream UCM6104

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Tổng đài IP Grandstream UCM6104 Tổng đài IP Grandstream UCM6104 là một ...

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Tổng đài IP Grandstream UCM6108 Tổng đài IP Grandstream UCM6108 là một ...

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Tổng đài IP Grandstream UCM6116 - 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ...

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Tổng đài IP Grandstream UCM6202 - 2 đường bưu điện - 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, ...

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
* Tổng đài IP UCM6204 với cấu hình: 4 đường vào bưu điện analog, ra 2 m&aa...

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng...