About Us

 
Tổng quan

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm, Giải pháp thiết bị Viễn thông & Giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) tiên tiến và phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc của khách hàng, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng, cho công ty cũng như có các thành viên của BNG.

Nhân sự

BNG có đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt huyết.  

Giá trị cốt lõi

Giá trị của BNG không nằm ở tài sản mà là ở những giá trị tinh thần mà mỗi thành viên của BNG luôn coi trọng và phát huy bao gồm 6 giá trị cơ bản:

Tin cậy Hợp tác Chăm sóc khách hàng Sáng tạo Chuyên nghiệp Hiêu quả

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Xây dựng BNG trở thành Công ty tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin; Giải pháp Viễn thông & Hệ thống CCTV, dẫn đầu trong các mảng Tích hợp hệ thống ở các thị trường mà BNG phục vụ và phát triển bền vững.

Văn hóa công ty

Với những nét riêng biệt, BNG xây dựng văn hóa công ty mà ở đó văn hóa thể hiện trong phong cách làm việc, tác phong của nhân viên cả trong công việc cũng như trong cuộc sống, văn hóa công ty cũng thể hiện trong dịch vụ mà BNG cung cấp cho khách hàng.